top of page
Search
  • Élan architecten

Wat doet een architect nu eigenlijk?

Updated: Aug 28, 2020

Omdat wij vaak de vraag krijgen: 'Wat doet een architect nu eigenlijk?' hebben we een blogpost gemaakt over waar wij dagelijks mee bezig zijn .


De tijd dat een architect enkel plannen tekende ligt intussen ver achter ons, bij Élan architecten begeleiden we onze klanten met een intense betrokkenheid gedurende het hele bouwproces, van voorontwerpfase tot oplevering. Hierbij maken we er een eretaak van om de opdrachtgever steeds op een heldere manier inzicht te geven en het vooropgestelde budget te respecteren.


Het bouwproces kan worden opgedeeld in een aantal cruciale fases. Vaak zijn deze fases niet strak afgelijnd maar lopen ze in mekaar over. Hieronder sommen we de verschillende fases op en leggen we kort uit op welke manier we bij Élan architecten onze klanten begeleiden doorheen het bouwproces.BESTAANDE TOESTAND

Bij verbouwingsprojecten is het belangrijk dat de volledige bestaande toestand in kaart wordt gebracht. Het gebouw zal daarom door ons worden opgemeten waarna er plannen zullen worden getekend van het volledige gebouw.

Hierbij wordt er gekeken naar de constructie, draagrichtingen van vloeren, zichtbare technieken, … 

Deze opmeting vormt de basis waarmee we aan de slag kunnen gaan om een voorontwerp op te stellen.


VOORONTWERP

Omdat een goed ontwerp de basis vormt voor een geslaagd project besteden we bij Élan architecten zeer veel aandacht aan het voorontwerp.

Het ontwerp wordt zowel in 2D als in 3D voorgesteld met behulp van overzichtelijke plannen en 3D-beelden.

Er wordt steeds een kostenraming opgemaakt van het voorgestelde ontwerp zodat de bouwheer een zicht heeft op de vermoedelijke bouwkost.

OMGEVINGSVERGUNNINGSDOSSIER

Nadat de bouwheer het voorontwerp heeft goedgekeurd wordt er een dossier opgesteld voor het bekomen van de omgevingsvergunning. Wanneer er afwijkingen zijn op de geldende voorschriften of de voorschriften niet eenduidig zijn wordt het project besproken met de dienst ruimtelijke ordening van de betreffende gemeente. 

De opmaak van het omgevingsvergunningsdossier bevat alle benodigde plannen en documenten voor het bekomen van de omgevingsvergunning zoals omschreven in het normenboek voor digitale aanvragen.

COÖRDINATIE STUDIES

Om ervoor te zorgen dat onze ontwerpen voldoen aan alle regelgeving en naast functioneel en stijlvol ook energiezuinig en duurzaam zijn werken we nauw samen met verschillende studiebureau’s.

Doordat wij mee betrokken blijven bij de opmaak van de studies kan de bouwheer met onze begeleiding de juiste keuzes maken over de toepassing van de geschikte technieken.

De resultaten van de studies worden door ons naadloos geïmplementeerd in het ontwerp zodat het architecturale concept steeds gewaarborgd blijft.


OPMAKEN AANBESTEDINGSDOSSIER

Om voordat er gestart wordt met bouwen een correct beeld te krijgen van het benodigde bouwbudget wordt er door ons een aanbestedingsdossier opgesteld. Dit dossier omvat een gedetailleerde berekening en oplijsting van alle benodigde materialen voor het realiseren van het project. Het dossier wordt door de verschillende aannemers gebruikt voor de opmaak van hun offertes zodat de offertes gemakkelijk met mekaar vergeleken kunnen worden.

OPVOLGEN AANBESTEDINGSDOSSIER

Naast de opmaak van het aanbestedingsdossier staan wij ook in voor het verkrijgen van correcte offertes van de benodigde aannemers. Wij sturen daarom het aanbestedingsdossier uit naar verschillende aannemers en volgen nauw op dat zij hun offertes tijdig bezorgen. De verschillende offertes worden door ons verzameld, nagekeken en met elkaar vergeleken in een overzichtelijk document. Zo kan de opdrachtgever op basis van de verkregen offertes kiezen voor de de best geschikte aannemers om het project te verwezenlijken.

UITVOERINGSDOSSIER

De bouwplannen worden verder gedetailleerd en eventueel aangepast aan de studies stabiliteit en EPB met het oog op een duidelijk uitvoerbaar plan voor de aannemer. De gegevens van de EPB en stabiliteitsstudie worden ingetekend op de architectuurplannen zodat deze perfect geïmplementeerd kunnen worden in het architecturale concept. Voor de start van de werken worden de uitvoeringsplannen samen met de details van de EPB en stabiliteitsstudie doorgesproken met de betreffende aannemers. De verschillende bouwfases worden op elkaar afgestemd voor een vlotte uitvoering in werffase.

WERFOPVOLGING

De laatste, en zonder twijfel de belangrijkste, fase in het bouwproces is de werffase. Omdat een goede planning en onderlinge afstemming tussen de verschillende bouwpartners hier van levensbelang is wordt deze fase door Élan architecten heel nauwgezet opgevolgd. Er wordt elke week een werfvergadering gedaan waarvan een uitgebreid verslag wordt gemaakt. Op die manier zien wij erop toe dat het project wordt uitgevoerd volgens alle wensen van de opdrachtgever en worden fouten vergissingen vermeden.


Als u meer wil weten over wat Élan architecten voor u kan betekenen maak dan een afspraak met één van onze medewerkers.

467 views0 comments

コメント


  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page